logo phap dien

Pháp điển hoá Hệ thống văn bản Pháp luật Việt Nam

logo phap dien
Tháng 8/1999, thế hệ đầu tiên của Pháp điển ra đời – Pháp điển 99, được đặt tên với mục đích “pháp điển hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam”…

“Pháp điển hoá là hoạt động tổng rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, loại bỏ các văn bản cũ và cập nhật những văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế”…

Trích “Từ điển thuật ngữ pháp lý”

Qua sáu năm liên tục, Khai Trí đã không ngừng phát triển và hoàn thiện phần mềm Pháp điển để cho ra một phiên bản thực sự đáp ứng được các nhu cầu của người sử dụng.

Bằng công nghệ tiên tiến nhất về Quản trị tài liệu & Khai thác thông tin, Khai Trí tự hào là đơn vị đầu tiên pháp điển hoá thành công hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, điều mà các cơ quan lập pháp và hành pháp chưa làm được trong nhiều năm qua.

>>Tìm hiểu thêm:  ASDK là gì?

>>Tìm hiểu thêm:  AOCR là gì?

>>Tìm hiểu thêm:  Cổng thông tin pháp luật Pháp điển Net

>>Follow fanpage: tại đây