Showing 19 Result(s)

Tính năng pháp điển

Tính năng pháp điển Pháp điển Net – Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trực tuyến dễ dàng hơn bao giờ hết đối với các tổ chức nhỏ và người dùng đơn có nhu cầu tìm hiểu thông tin pháp luật. hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam đã sẵn sàng với …

Luật Việt

Luật Việt – Cơ sở dữ liệu pháp luật điện tử dành cho người dùng đơn, cung cấp nhiều chức năng khai thác thông tin hiệu quả, phù hợp cho các tổ chức nhỏ và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin pháp luật Mô tả sản phẩm Model Luật Việt Đối tượng …

Báo giá luật việt

Báo giá Luật Việt 1. Luật Việt – CD-Rom chương trình Số lượng: Dưới 10 bản Đơn giá: 249.000 VN Đồng/ bản Số lượng: Từ 10 bản đến dưới 50 bản Đơn giá: Từ 50 bản trở lên 175.000 VN Đồng/ bản 2. Giá nâng cấp phần mềm Luật việt Được tính bằng giá Luật …

Pháp điển Enterprise

Pháp điển Enterprise – Phần mềm khai thác thông tin pháp luật, mang đến một cổng thông tin pháp luật đơn nhất chia sẻ chung cho mọi người dùng trong tổ chức, với phần mềm khai thác thông tin hoàn chỉnh hỗ trợ nhiều chức năng xử lý thông tin mạnh và hệ thống chyên …

Pháp điển Premium

Pháp điển Premium Pháp điển Premium – Pháp điển hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, đã trở thành một công cụ hiệu quả cho các cơ quan ban hành pháp luật trong việc xây dựng, tổ chức và quản lý một cách hệ thống các văn bản do cơ quan …