Báo giá luật việt

Báo giá Luật Việt

1. Luật Việt – CD-Rom chương trình

Số lượng: Dưới 10 bản

Đơn giá: 249.000 VN Đồng/ bản

Số lượng: Từ 10 bản đến dưới 50 bản

Đơn giá: Từ 50 bản trở lên 175.000 VN Đồng/ bản

2. Giá nâng cấp phần mềm Luật việt

Được tính bằng giá Luật Việt – phiên bản mới trừ đi giá của Luật Việt – phiên bản cũ.

3. Luật Việt – Phí cập nhật dữ liệu

Phương thức: Qua Internet

Định kỳ: 01 tuần/lần
Giá: 120.000 (VN Đồng/ bản/ tháng)
Định kỳ: 02 tuần/lần 
Giá: 90.000 (VN Đồng/ bản/ tháng)
Định kỳ: 01 tháng/lần 60.000
Giá: 60.000 (VN Đồng/ bản/ tháng)

Phương thức: Qua CD-Rom

Định kỳ: 01 tuần/lần
Giá: 160.000 (VN Đồng/ bản/ tháng)
Định kỳ: 02 tuần/lần 
Giá: 110.000 (VN Đồng/ bản/ tháng)
Định kỳ: 01 tháng/lần 60.000
Giá: 70.000 (VN Đồng/ bản/ tháng)

Nội dung dữ liệu cập nhật

  • Các văn bản Luật Việt nam do các cơ quan nhà nước Việt Nam ban hành trong định kỳ cập nhật.
  • Trong quá trình sử dụng dịch vụ cập nhật dữ liệu, khách hàng có thể yêu cầu cung cấp bản gốc của văn bản Luật dưới dạng file Scan (*.Pdf) với số lượng hạn chế (không quá 10 văn bản/tháng).

Hình thức cập nhật

  • Dữ liệu cập nhật được đóng gói dưới dạng một file chạy (*.exe)
  • Tất cả khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ cập nhật dữ liệu được cấp một tài khoản truy cập vào trang web trên để tải về (download) gói dữ liệu theo định kỳ cập nhật
  • Khách hàng lựa chọn theo phương thức cập nhật bằng CD-ROM sẽ nhận được đĩa CD-Rom ghi dữ liệu cập nhật gửi qua đường bưu điện vào đầu mỗi kỳ cập nhật.

Chính sách giá áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ cập nhật

  • Giảm 20% giá cập nhật nếu ký hợp đồng cập nhật theo định kỳ 1 tuần/ lần từ 1 năm trở lên & thanh toán trước 12 tháng,
  • Giảm 15% giá cập nhật nếu ký hợp đồng cập nhật theo định kỳ 2 tuần/ lần từ 01 năm trở lên & thanh toán trước 12 tháng,
  • Giảm 10% giá cập nhật nếu ký hợp đồng cập nhật theo định kỳ 1 tháng/ lần và thanh toán trước 12 tháng.

>> Tìm hiểu thêm: Luật Việt

>> Follow fanpage của Khai Trí tại : Facebook.com/khaitri