Lợi ích của pháp điển

Lợi ích của Pháp điển

loi ich phap dien

Pháp điển – thế hệ mới đã thực sự vượt trội trong khả năng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, làm cho không còn bất kỳ hệ thống nào khác có thể thay thế.

Việc tiếp cận một cách hệ thống các văn bản pháp luật đúng như tính chất của hệ thống thông tin này, là nhu cầu cơ bản của người sử dụng mà Pháp điển cũ hay các hệ thống khác không thể đáp ứng được.

Thời gian để tìm hiểu một vấn đề pháp lý giảm rất nhiều lần so với trước đây, giúp người dùng đưa ra được quyết định nhanh chóng, tạo ra nhiều lợi ích cho tổ chức cũng như khách hàng của họ.

Cho phép mọi đối tượng người dùng đều có thể dễ dàng tìm hiểu các quy định pháp luật khi sử dụng Pháp điển.

Nếu như trước đây người sử dụng có thể dùng các hệ thống khác với những tính năng tương tự để thay cho Pháp điển – thế hệ cũ, thì sản phẩm Pháp điển thế hệ mới với những tính năng vượt trội nhưng thiết yếu đã làm cho không còn bất kỳ hệ thống nào khác có thể thay thế được.

Có thể tiết kiệm nhiều tỷ đồng ngân sách nhà nước cho hoạt động tổng rà soát các văn bản pháp luật qua các chương trình, dự án…

Nếu như trước đây các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước phải mất rất nhiều thời gian và công sức trong việc rà soát, hệ thống các văn bản pháp luật một cách thủ công thì hiện tại việc đó hoàn toàn có thể được thay thế bằng Pháp điển với ít thời gian hơn rất nhiều.

Pháp điển – Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam ra đời cho phép giảm thiểu các chi phí không hiệu quả, và thực sự cần thiết cho các cơ quan ban hành văn bản pháp luật cũng như các tổ chức, cá nhân thi hành luật pháp.

Và cuối cùng, việc sở hữu riêng các kho tài liệu không còn là lợi thế của mỗi tổ chức, mà khả năng xử lý nhanh các dữ liệu mới thực sự là lợi thế.

Kho dữ liệu dù đầy đủ đến đâu cũng chỉ là vô dụng nếu người dùng không thể tìm được những tài liệu mà mình cần, không tổ chức được những thông tin mà mình có.

Công cụ khai thác thông tin mạnh sẽ hỗ trợ người dùng nhiều chức năng xử lý thông tin một cách hiệu quả.

Thông tin sẽ luôn sẵn sàng với mọi thành viên trong tổ chức, dễ dàng tìm kiếm, tổng hợp và chia sẻ.

>> Tìm hiểu thêm: Hệ thống pháp điển

>>Follow fanpage Khai Trí tại : Facebook.com/khaitri