AOCR Online

AOCR Online

AOCR OnlineAOCR Online – con đường nhanh nhất để chuyển đổi tài liệu giấy hay các file ảnh (scanned images) thành tài liệu điện tử có thể chỉnh sửa, sử dụng …Chỉ cần gửi yêu cầu nhận dạng tới địa chỉ [email protected] hoặc upload file lên website http://khaitrihn.sytes.net/aocr và nhận lại kết quả.

 

Mô tả sản phẩm
Model AOCR Online
Đối tượng sử dụng Người dùng đơn
Cấu trúc sản phẩm Online
Phương thức cung cấp – Cung cấp dịch vụ qua mạng Internet

– Cung cấp dịch vụ qua e-mail

Giá bán 1000 đồng/ trang OCR

+ 1500 đồng/ trang có soát lỗi chính tả

 

Đặc tính kỹ thuật
Dpi 300 x 300
Độ chính xác 97%
Tốc độ xử lý 30 giây / trang tài liệu

 

Tính năng
Công nghệ OCR
– Chính xác đến 97% với các tài liệu mới in laser; offset tick
– Giữ nguyên định dạng trang in tick
– Hoàn thiện xử lý nhận dạng bảng biểu và hình ảnh tick
Giao tiếp với người sử dụng
– Với đầy đủ những tính năng của dịch vụ Online, AOCR hiệu quả cho từng nhu cầu sử dụng đơn lẻ của mọi thành viên trong tổ chức tick
– Hệ thống đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu của từng nhóm làm việc chuyên biệt trong môi trường cộng tác tick
– Khả năng tích hợp cao với các hệ thống sẵn có tick
Tính năng
Công nghệ OCR
– Chính xác đến 97% với các tài liệu mới in laser; offset tick
– Giữ nguyên định dạng trang in tick
– Hoàn thiện xử lý nhận dạng bảng biểu và hình ảnh tick
Giao tiếp với người sử dụng
– Với đầy đủ những tính năng của dịch vụ Online, AOCR hiệu quả cho từng nhu cầu sử dụng đơn lẻ của mọi thành viên trong tổ chức tick
– Hệ thống đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu của từng nhóm làm việc chuyên biệt trong môi trường cộng tác tick
– Khả năng tích hợp cao với các hệ thống sẵn có tick

>> Tìm hiểu thêm: Công nghệ AOCR Khai Trí đang phát triển

>> Follw fanpage của Khai Trí tại : Facebook.com/khaitri