Nhu cầu

Nhu cầu sử dụng Pháp điển

logo phap dien

Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân đã được pháp luật quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và đó là những thông tin không thể thiếu với mỗi tổ chức, cá nhân…

Trong suốt sáu năm, Phần mềm Pháp điển đã liên tục được phát triển và hoàn thiện nhằm đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người sử dụng ở cả hai phương diện.

  • Cập nhật kho dữ liệu
  • Phát triển phần mềm

Song Pháp điển – phiên bản cũ vẫn chưa vượt ra khỏi khả năng tìm kiếm nhanh một văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, với hơn 3.000 văn bản pháp luật được ban hành mỗi năm, người dùng luôn cần nhưng các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện tại và kể cả Pháp điển cũ vẫn chưa đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người sử dụng, vì:

  • Không thể tìm hiểu một vấn đề pháp lý qua các những văn bản rời rạc. Một vấn đề pháp lý thường được quy định trên nhiều văn bản pháp luật, để nắm bắt được cụ thể một vấn đề pháp lý, người sử dụng phải tập hợp những điều khoản ở các văn bản luật khác nhau. Công việc này mất rất nhiều thời gian và đôi khi không thể thực hiện được với chồng văn bản lên tới hàng chục nghìn trang.
  • Không chắc chắn về tính hiệu lực của văn bản. Người dùng không chắc chắn văn bản đó còn hiệu lực hay không; có bị sửa đổi, bổ sung bởi văn bản nào khác hay không; nội dung của văn bản có được hướng dẫn chi tiết bởi văn bản nào khác hay không.
  • Không tin cậy vào tính chính xác của văn bản. Khi hầu hết các cơ sở dữ liệu luật điện tử đều sử dụng phương pháp nhập liệu từ tài liệu gốc.
  • Thay vì mong muốn được sử dụng một kho dữ liệu đơn nhất. người dùng phải ra vào quá nhiều website hay các nguồn dữ liệu bổ trợ để tìm kiếm văn bản mà họ quan tâm. Điều này không những tốn rất nhiều thời gian mà còn không đảm bảo sự đồng nhất của văn bản.

Đã đến lúc cần phải có một hệ thống thực sự đáp ứng được những nhu cầu của người sử dụng.

>> Tìm hiểu thêm:  Chi tiết tính năng của Pháp điển

>> Follw fanpage của Khai Trí tại : Facebook.com/khaitri