Giải pháp

Giải pháp

logo phap dien

Pháp điển – thế hệ mới với những tính năng vượt trội nhưng thiết yếu…

Pháp điển – Cổng thông tin pháp luật đơn nhất

      • Được tổng hợp từ các nguồn phân tán dưới dạng hardcopy & softcopy.
      • Phần mềm cho phép download (tải xuống) tự động từ các Website.
      • Công nghệ so sánh nội dung tài liệu cho phép loại văn bản trùng.
      • Tạo nên kho dữ liệu tổng hợp đầy đủ nhất từ các kho dữ liệu phân tán.

Công nghệ Link document cho phép hệ thống hoá hoàn toàn tự động các văn bản pháp luật.

      • Tự động phát hiện mối liên kết giữa các văn bản.
      • Hệ thống hoá văn bản pháp luật theo đúng trình tự ban hành: Văn bản -> Văn bản thay thế -> Văn bản sửa đổi, bổ sung -> Văn bản hướng dẫn.
      • Người dùng đã có thể tìm hiểu các vấn đề pháp lý qua Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

Pháp điển cung cấp thông tin về tình trạng hiệu lực của từng văn bản.

      • Văn bản đã bị sửa đổi/ bổ sung.
      • Văn bản đã bị thay thế.

Thông tin không thể thiếu đối với người sử dụng nhưng bất kỳ hệ thống nào khác (và cả Pháp điển cũ) cũng không thể cung cấp.

Pháp điển – Không sai lỗi

      • Cơ sở dữ liệu luật đầu tiên được số hoá dưới dạng file ảnh.
      • Loại bỏ hoàn toàn sai lỗi mà bất kỳ hệ thống nào cũng gặp phải do nhập liệu lại từ văn bản gốc.
      • Cho phép người sử dụng đối chiếu nội dung ngay trên giao diện của chương trình.

… hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu của người sử dụng.

giai phap

>> Xem chi tiết tất cả những sản phẩm của Khai Trí đang phát triển tại : Sản phẩm

>> Follw fanpage của Khai Trí tại : Facebook.com/khaitri