Báo giá pháp điển

Báo giá pháp điển

1.Phần mềm Pháp điển_Bản mạng:

a) Giá cung cấp Hệ thống phần mềm: Giá của một bản Pháp điển – Bản mạng phụ thuộc vào số uer (Người sử dụng) mà hệ thống cho phép quản lý.

Số user hệ thống cho phép quản lý Đơn giá (Đồng VN/ bản)
Tối đa 10 user 5.600.000
Tối đa 15 user 7.000.000
Tối đa 20 user 8.400.000
Tối đa 30 user 12.600.000
Tối đa 50 user 18.900.000
Tối đa 50 user 18.900.000
Tối đa 100 user 28.400.000
Tối đa 200 user 42.500.000
Từ 200 user trở lên 63.800.000

b) Phí cập nhật dữ liệu cho Hệ thống:

Số user hệ thống cho phép quản lý Đơn giá (Đồng VN/ tháng)
Tối đa 10 user 450.000
Tối đa 15 user 650.000
Tối đa 20 user 750.000
Tối đa 30 user 950.000
Tối đa 50 user 1.200.000
Tối đa 100 user 1.500.000
Tối đa 200 user 1.800.000
Từ 200 user trở lên 2.200.000

2. Phần mềm Pháp điển – Bản đơn:

a) Giá cung cấp phần mềm:

Số lượng (bản) Giá bán (Đồng VN/ bản)
Từ bản thứ 1 đến bản thứ 5 1.250.000
Từ bản thứ 6 đến bản thứ 10 1.000.000
Từ bản thứ 11 trở lên 800.000

b) Phí cập nhật dữ liệu:

Số lượng Đơn giá (ĐVN/ bản/ tháng)
Từ bản thứ 1 đến bản thứ 5 150.000
Từ bản thứ 6 đến bản thứ 10 125.000
Từ bản thứ 11 trở lên 90.000

Ghi chú:

  • Trong trường hợp khách hàng nâng cấp sản phẩm Pháp điển (Từ bản đơn lên bản mạng hoặc tăng số người sử dụng của bản mạng), chi phí nâng cấp sản phẩm Pháp điển được tính bằng giá Pháp điển sẽ nâng cấp trừ đi giá của Pháp điển đang sử dụng.
  • Bảng Báo giá có giá trị ở thời điểm cập nhật

>> Tìm hiểu thêm: Hệ thống Pháp điển

>> Follow fanpage của Khai Trí tại : Facebook.com/khaitri