Công nghệ

Công nghệ

cong nghe

Lần đầu tiên Pháp điển được phát triển trên nền công nghệ tiên tiến nhất về Quản trị tài liệu và Khai thác thông tin

Tìm theo ngữ nghĩa (Ranking search). Với công ngệ tìm kiếm này, truy vấn được hiểu không phải bằng các con chữ mà là ý nghĩa bao hàm mà người dùng cuối muốn truyền tải thông qua các từ ngữ. Khả năng này thực sự hữu ích, đặc biệt là trong những trường hợp người dùng cuối chỉ còn nhớ mơ hồ về tài liệu cần tìm. Ứng dụng của công nghệ này trong việc tổ chức kho dữ liệu luật là so sánh nội dung tài liệu để loại văn bản trùng; tìm kiếm văn bản bản sửa đổi, bổ sung dựa trên những căn cứ về mối quan hệ nội tại của văn bản; tìm kiếm tương tự để gom nhóm tài liệu theo từng chủ đề thông qua việc chỉ định một văn bản là phù hợp với nhu cầu, hệ thống tự động nhận biết trọng tâm tìm kiếm và đưa ra các văn bản có nội dung tương tự với tài liệu được chỉ định.

Tìm theo ngữ cảnh (Proximity search) – Tìm kiếm theo ngữ cảnh là một đột phá về công nghệ tìm kiếm của Khai Trí. Sử dụng kỹ thuật này, người dùng cuối có thể tự do mô tả nhu cầu thông tin thông qua các ràng buộc về ngữ cảnh cho các từ khoá trong câu truy vấn. Các ràng buộc đủ linh hoạt để người dùng cuối có thể mô tả chính xác mong muốn tìm kiếm của mình. Công nghệ này được ứng dụng cho kho dữ liệu văn bản luật trong việc tìm kiếm các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn.

Phân nhóm tài liệu (Clustering) – Kỹ thuật phân cụm văn bản trong công nghệ tìm kiếm của Khai Trí cho phép liên kết các tài liệu theo những chủ đề mà chúng cùng đề cập. Một ứng dụng của kỹ thuật này đối với kho dữ liệu luật là khi kết quả tìm kiếm bao gồm hàng ngàn văn bản luật, người sử dụng không đủ thời gian và kiên nhẫn đọc toàn bộ văn bản này để xác định các tài liệu cần thiết, công nghệ phân nhóm tài liệu sẽ thực hiện phân lớp một tập hợp tài liệu có cùng chủ đề pháp lý. Như vậy, người sử dụng chỉ cần quan sát tóm tắt nội dung các nhóm và dễ dàng định vị được miền tài liệu mà mình quan tâm.

>> Xem chi tiết tất cả những sản phẩm của Khai Trí đang phát triển tại : Sản phẩm

>> Follw fanpage của Khai Trí tại : Facebook.com/khaitri