Showing 14 Result(s)

Giải pháp

Giải pháp Pháp điển – thế hệ mới với những tính năng vượt trội nhưng thiết yếu… Pháp điển – Cổng thông tin pháp luật đơn nhất Được tổng hợp từ các nguồn phân tán dưới dạng hardcopy & softcopy. Phần mềm cho phép download (tải xuống) tự động từ các Website. Công nghệ so …

Nhu cầu

Nhu cầu sử dụng Pháp điển Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân đã được pháp luật quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và đó là những thông tin không thể thiếu với mỗi tổ chức, cá nhân… Trong suốt sáu năm, Phần mềm Pháp điển đã …

AOCR Online

AOCR Online AOCR Online – con đường nhanh nhất để chuyển đổi tài liệu giấy hay các file ảnh (scanned images) thành tài liệu điện tử có thể chỉnh sửa, sử dụng …Chỉ cần gửi yêu cầu nhận dạng tới địa chỉ [email protected] hoặc upload file lên website http://khaitrihn.sytes.net/aocr và nhận lại kết quả.   …

AOCR Enterprise

Giới thiệu AOCR Enterprise AOCR Enterprise – Dành riêng cho tổ chức. Ngoài khả năng đáp nhu cầu đơn lẻ của mọi người dùng đơn trong tổ chức bằng những tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến, AOCR Enterprise thực sự hiệu quả cho khối lượng công việc cần xử lý lên đến hàng nghìn …